انتخابات نصرت‌آباد قانونی برگزار شده و شوراهای آن قانونی است

  • 1398/05/31
  • 17:55
انتخابات نصرت‌آباد قانونی برگزار شده و شوراهای آن قانونی است

سرپرست فرمانداری شهرستان البرز با اشاره به جریان انفصال نصرت آباد از الوند گفت: برخی بیان داشتند که در اینجا تخلفی صورت گرفته اما تا جایی که من می‌دانم این انتخابات قانونی برگزار شده و شوراهایش هم قانونی است.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار