قراردادهای سفیدامضا برچیده می‌شود

  • 1398/05/22
  • 09:41
قراردادهای سفیدامضا برچیده می‌شود

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با راه‌اندازی و ثبت قراردادها در سامانه جامع روابط کار اجازه سوءاستفاده کارفرمایان متخلف از کارگران، سلب خواهد شد.

جدیدترین اخبار

جدیدترین اخبار